Chuyên mục: Email Marketing

5 Chỉ số KPI Email Marketing

Trong Marketing Online, bài toán thường xuyên thách thức các marketers là đo lường hiệu quả của email marketing, newsletter và phân tích nó. Chỉ số KPI Email Marketing nào thích hợp dùng để đánh giá hiệu quả của việc gửi email trong email marketing? Mặc dù luôn tồn tại sự khác nhau giữa mục