Bài viết này sẽ tập hợp những Tử huyệt trong kinh doanh của các doanh nghiệp Việt đang tồn tại. Mục đích để tham khảo, nếu anh chị thấy có sai xót điều gì vui lòng bỏ qua và comment đóng góp ý kiến điều chỉnh. “Trải nghiệm khách hàng” – tử huyệt mà doanh