CÁCH VIẾT TIN BÀI TỔNG THỂ THEO THỂ LOẠI

Để trở thành một content marketer, cần rèn luyện một số kỹ năng mềm để hỗ trợ cho công việc làm nội dung hàng ngày. Trước hết bạn cần hiểu các khái niệm cơ bản và kỹ năng viết tin bài dưới đây

Khái niệm và kỹ năng viết tin bài

– Khái niệm: Tin là một thể loại thông dụng nhất trong báo chí. Nó phản ánh nhanh những sự kiện thời sự có ý nghĩa trong đời sống xã hội với ngôn ngữ cô đọng, ngắn gọn, trực tiếp và dễ hiểu.

CÁCH VIẾT TIN BÀI TỔNG THỂ THEO THỂ LOẠI

*Ba đặc điểm của tin tức :

  • Ngắn gọn, cô đọng.
  • Nhanh chóng, kịp thời
  • Phản ánh cái mới

Ví dụ: Trước sự kiện xảy ra động đất ở Điện Biên, người đọc bao giờ cũng cần những thông tin như: Cái gì? (trận động đất), ở đâu? (xảy ra ở Điện Biên), khi nào? (giả dụ vào lúc 16 giờ ngày 12/9), ai? (trận động đất ảnh hưởng trực tiếp đến những ai), tại sao? (do Điện Biên nằm trên dải đứt gãy tây bắc), như thế nào? (trận động đất diễn ra như thế nào: cường độ, mức ảnh hưởng…).

Phân loại viết tin bài

– Tin vắn: Là một tin rất ngắn, cấu tạo bằng một vài câu trong đó phản ánh những thông điệp cô đọng, nhất là sự kiện thời sự.

– Tin ngắn: Là một thể loại tin có các thành phần kết cấu tương đối đầy đủ trong đó chủ yếu phản ánh những thông điệp đặc trưng về nội dung, hình thức của bản thân sự kiện thời sự.

– Tin sâu: Là tin có chiều sâu, dung lượng lớn, phản ánh trình độ nhận thức sâu về sự kiện thời sự, khám phá các bình diện khác nhau, phân tích đánh giá tính chất đặc điểm nhận định và xu thế vận động ý nghĩa, hậu quả của sự kiện đối với xã hội.

– Về bản chất , tin tổng hợp cũng là một hình thức của tin sâu. – Tin tường thuật: Là thể tin thuật lại sự kiện theo quá trình diễn biến của nó. Phản ánh các sự kiện thời sự quan trọng song nó tập trung chú ý khai thác logic vận động của mỗi sự kiện.

– Tin công báo: Là thể tin thông báo chính thức về hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan nhà nước.

Kỹ năng viết tin bài

Các bước viết tin: Để có thể viết được một Tin theo đúng những tiêu chí thể loại, thông thường người ta tiến hành theo các bước như sau :

– Lựa chọn sự kiện: Là bước quan trọng đầu tiên. Một sự kiện để viết Tin đáp ứng được những yêu cầu sau đây:

+ Xác thực: Sự việc, sự kiện phải là sự thật, có thời gian, có địa chỉ cụ thể. + Mới xảy ra: Được hiểu theo hai cách: một là sự kiện vừa mới xảy ra (mà người viết Tin là người đầu tiên phát hiện, chứng kiến và viết về nó); hai là những khía cạnh mới được biết đến của những sự kiện đã biết .

+ Tiêu biểu: Những sự việc sự kiện mà Tin phản ánh phải tiêu biểu cho sự vận động đích thực của đời sống.

– Lựa chọn dạng và mô hình: Căn cứ vào tính chất, mức độ, tầm quan trọng của sự kiện và ý đồ, mục đích thông tin, thái độ chính trị mà người viết Tin tiến hành lựa chọn dạng và mô hình thích hợp cho Tin.

– Đặt đầu đề cho tin: Tin phải chứa đựng những thông tin cốt lõi nhất. Có thể chọn lấy các chi tiết hoặc số liệu nào đó quan trọng nhất, hấp dẫn nhất, đáng chú ý nhất trong nội dung của tin, bài để đưa vào đầu đề. Ví dụ: Gà sạch liệu có sạch? (Báo Hà Nội mới, 17/2/2006).

– Câu mở đầu của tin: Có khả năng tóm tắt toàn bộ nội dung tin, thông báo ngay được điều quan trọng nhất, chủ yếu nhất của sự kiện mới. Thường ngắn gọn nhưng phải chứa đựng được những chi tiết, số liệu, tính chất quan trọng nhất của tin (như: nguồn tin, thời gian xẩy ra sự kiện, địa điểm, người trong cuộc, sự kiện gì).

– Thân tin: Nêu lên được các chi tiết, số liệu bổ sung nhằm làm sáng tỏ những điều đã được nêu ở phần mở đầu.

– Thể loại Tin thường không có phần kết.

 

Nếu bạn thấy hữu ích hãy chia sẻ

Add a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *